ျပတ္တုန္း လပ္တုန္း ၂၃ ဆိုတဲ႔အတုိင္း ကိုစိုးဝင္းတစ္ေယာက္ ATM စက္ထဲက ရိွစုမဲ႔စုေလး ထုတ္ပါတယ္…ပိုက္ဆံထြက္မလာတဲ႔အျပင္ ကဒ္ပါဝါးသြားတယ္။အဲဒါနဲ႔ ဘဏ္ကိုဖုန္းဆက္ျပီးေျပာတာေပါ့ ။ ဘဏ္က ရုံးပိတ္ရက္မို႔လုိ႔ တနလၤာေန႔ၾကရင္အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆုိျပီး ျပန္ေျဖပါတယ္။ ကိုစိုးဝင္း ဘဝင္မက်နုိင္ ။ ပိုက္ဆံသုံးစရာမရိွလို႔ […]